Objecten 


mariabeeld van populierenhout altaarstuk